dzialalnosc
kontakty
historia firmy
e-mail
NIP 542-10-22-177 REGON 050234526 KRS Nr 0000092232 Kapitał Zakładowy 107 500,00 PLN
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
konto: Bank Millennium 68-11602202-0000000060001840